Select Page

(၂၀၁၉) ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၉) ရက်

ဥက္ကဌကြီးနှင့်

ဂုဏ်သရေရှိလူကြီးမင်းများခင်ဗျား…

ကျွန်တော်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ယန္တရား၏ ကနဦး အစီရင်ခံစာကို တင်ပြခွင့် ရသည့်အတွက် ဂုဏ်ယူမိပါသည်။

လွန်ခဲ့သောနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ လွတ်လပ်သော အချက်အလက် ရှာဖွေရေးမစ်ရှင် အဖွဲ့၏ အစီရင်ခံချက်တွင် အလွန်ဆိုးရွားသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပြစ်မှုကြီးများကို ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း ယူဆရသည့် ကြောင်းကျိုးသင့်သော အချက်အလက်များကို တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း၊ အပြစ်ရှိသော်လည်း ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးနေသည့် သံသရာစက်ဝန်းကြီးအား ရပ်တန့်စေရန် တောင်းဆိုကြောင်း တင်ပြခဲ့ပါသည်။ ယင်းလတွင်ပင် ဤကောင်စီမှ အဆိုပါကိစ္စရပ်အား တုံ့ပြန့်သည့်အနေဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက် ၃၉/၂ ဖြင့် ဤ ယန္တရားကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။ ယန္တရား၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်မှာ နိုင်ငံတွင်း၊ ဒေသတွင်း နှင့် နိုင်ငံတကာရုံးတော်များတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် အလို့ငှာ “မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစပြီး အဆိုးရွားဆုံးသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပြစ်မှုကြီးများ နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို ချိုးဖောက်သည့် သက်သေ အထောက်အထားများကို “စုဆောင်း၊ ပေါင်းစည်း၊ ထိန်းသိမ်း၊ စိစစ်သုံးသပ်”ကာ အမှုတွဲ တည်ဆောက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ယန္တရား ဖွဲ့စည်းမှုကို အထွေထွေညီလာခံကြီးမှလည်း ဆုံးဖြတ်ချက် ၇၃/၂၆၄ ဖြင့် ကြိုဆို ထောက်ခံခဲ့ပါသည်။

ဤ ယန္တရားကို ဖွဲ့စည်းရန် လိုအပ်သော ကနဦးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည့်အတွက် လူ့အခွင့် အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီး မစ္စမီရှယ်ဘခ်ချလတ်၊ ကုလသမဂ္ဂ ဥပဒေအတိုင်ပင်ခံ မစ္စတာ မီဂွယ်ဒီစာပါဆိုရတ်စ် နှင့် ၎င်းတို့၏ရုံးများကိုလည်း ကျွန်တော်အနေနဲ့ ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ထိုသူတို့၏ ကြိုးပမ်းခဲ့မှုများကို အခြေခံပြီး အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးမှ ဤယန္တရား အား ယခုနှစ် ဩဂုတ်လ (၃၀) ရက်နေ့တွင် လုပ်ငန်းစတင်ရန် အတည်ပြုပေးခဲ့ပြီး၊ စက်တင်ဘာလ (၆) ရက်နေ့မှစ၍ အချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့က ကောက်ယူခဲ့သော သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်တော်တို့ ယန္တရားထံသို့ လွဲပြောင်းမှု လုပ်ငန်းများကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ဥက္ကဌကြီးနှင့်

ဂုဏ်သရေရှိလူကြီးမင်းများခင်ဗျား…

ဤလုပ်ငန်းတာဝန်အား မည်ကဲ့သို့ ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက် သွားမည်ကို အနည်းငယ် ရှင်းပြလိုပါသည်။ ရှေးဦးစွာ ဤကောင်စီမှအပ်နှင်းခဲ့သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျွန်တော် အနေနဲ့ အစဉ်အမြဲ လေးစားလိုက်နာသွားမည် ဖြစ်ပါ သည်။ ရာဇဝတ်ပြစ်မှုများတွင် သက်သေပြရန် သတ်မှတ် ထားသော မြင့်မားသည့်စံနှုန်းများနှင့်အညီ ဆိုးရွားသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများအတွက် မည်သူတွင် တာဝန်ရှိကြောင်း သက်သေအထောက်အထား များ ရှိမရှိကို ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ဤ ယန္တရားမှ ရရှိအောင် ကြိုးပမ်းပြီး သုံးသပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော် တို့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်သည် အချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အခြားကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ အစည်းများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် နှင့် မတူညီပေ။ ဤယန္တရား ၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ မူဝါဒများ အကြံပေးလှုံဆော်ရန် အတွက်မဟုတ်ပေ။ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတပြီး၊ လွတ်လပ်သော ရာဇဝတ်ကြောင်းအရ တရားစွဲဆိုရာတွင် လွယ်ကူချောမွေ့စွာ အကောင်ထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ပံပိုးကူညီ ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

မိမိတို့၏လုပ်ပိုင်ခွင့်မှာ ရည်ရွယ်ချက်အရ အကန့်အသတ်ရှိသော်လည်း လုပ်ငန်းအရွယ်အစားအရ အင်မတန် ကျယ်ပြန့်ပါသည်။ (၂၀၁၁) မှစကာ မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးကို လွှမ်းခြုံပြီး ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ကျူးလွန်သူဖြစ်စေ၊ ကျူးလွန်ခံခဲ့ရသူဖြစ်စေ မည်သည့် မျိုးနွယ်၊ တိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံသား၊ ဘာသာရေး (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အဝင်ကိုမဆို ပြစ်မှုများအတွက် တာဝန်ခံတာဝန်ယူမှုရှိစေရန် ကျွန်တော် တို့မှ အစွမ်းကုန် ကြိုးပမ်း သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော် တို့အနေဖြင့် ပြစ်မှုတိုင်းကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း မရှိသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူအမျိုးမျိုးမှ ဒုက္ခရောက်ခံခဲ့ရသည်ကို ကောင်းမွန်စွာ ကိုယ်စားပြုနိုင်မည့် ပြစ်မှုများကို ရွေးချယ်ဖို့ရန် ကြိုးပမ်း သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

မိမိတို့ လုပ်ငန်းစဉ်၏ သမာဓိနှင့် လုပ်ငန်းများ၏လျှို့ဝှက်ချက်တို့ကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းဖို့ရန် လိုအပ်ချက်အရ ဤကောင်စီအား အစီရင်ခံရမည့် တာဝန်နှင့် လူမှုလူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျူးလွန်ခံခဲ့ရသူများထံသို့ အသိပေးမှုတို့ကို ကျွန်တော် အနေဖြင့် ကြိုးစားပြီး ဟန်ချက်ညီအောင် ချိန်ညှိဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ အများပြည်သူထံ အသိပေးခြင်းသည် အရေးကြီးသော်လည်း ရာဇဝတ်မှုများတွင်မိမိတို့၏ မဟာဗျူဟာများနှင့် တိုးတက်မှုများကို ဖော်ထုတ်အသိပေးခြင်းသည် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအား ထိခိုက် စေနိုင်ပါသည်။

နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ကျွန်တော် အလေးပေးတင်ပြလိုသည်မှာ ဤယန္တရား အောင်မြင်ဖို့ရန် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတို့ အပေါ်တွင် များစွာမူတည်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခွင့် ရှိမည်ဆိုလျင် ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း စွပ်စွဲချက်များအတွက် အမှန်တရားရှာဖွေရေးကို များစွာအထောက်အကူ ဖြစ်မည်မှာ အထင်အရှားပင် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးအရနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်ရန် ကျွန်တော် ဘက်မှ ကြိမ်ဖန်များစွာ ကြိုးစားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီးလည်း အပြန်အလှန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော ဆက်ဆံရေးတစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းဆက်သွယ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

အခြားဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ သက်ဆိုင်သော သတင်း အချက်အလက်များပေးနိုင်မည့် သက်သေများသည် ယင်းနိုင်ငံများ၌သော်လည်း ယင်းနိုင်ငံများအား ဖြတ်သန်း၍ သော်လည်းကောင်း နေထိုင်လျက်ရှိကြပါသည်။ ယင်းနိုင်ငံအစိုးရများ၏ အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် စိုးရိမ်မှုများကို လေးစားသမှုပြုထားသည့်နည်းတူ၊ သက်သေများ သို့မဟုတ် သတင်းပေးအရင်းအမြစ်များအပေါ် အန္တရာယ် မကျရောက်နိုင်သည့်အနေအထားဖြင့် ဤယန္တရား မှ ထိုနိုင်ငံများတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ခွင့် ရှိဖို့ရန် အရေးကြီးပါသည်။

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နည်းလမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် ဆွေးနွေးရန်နှင့် ကျူးလွန် ခံခဲ့ရသူများ၊ လူမှုလူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံပြီး ယန္တရား ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်တာဝန်ကို ရှင်းလင်းကာ ၎င်းတို့ထံမှ အကြံပြုချက်များကို နားထောင်နိုင်ဖို့ရန် ကျွန်တော်သည် လာမည့် လများတွင် ၎င်းဒေသသို့ သွားရောက်ရန် အစီအစဉ် ချမှတ်ထားပါသည်။

ဥက္ကဌကြီးနှင့် ဂုဏ်သရေရှိလူကြီးမင်းများခင်ဗျား… လွန်ခဲ့သော ၁၉ နှစ်တွင် ကျွန်တော်သည် ဘော့စနီးယား၊ ဆီးရာလီယွန်၊ အရှေ့တီမော်နှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတို့၌ စစ်ရာဇဝတ်မှုများ၊ လူသားတမျိုးနွယ်လုံးအပေါ် ကျူးလွန်သည့် ရာဇဝတ်မှုများ နှင့် မျိုးနွယ်စုတစ်စုအား မျိုးဖြုတ်ခြင်းပြစ်မှုတို့ကို တရားစွဲဆိုခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ရာဇဝတ်မှုကြီးများအတွက် တရားမျှတမှု ရှာဖွေခြင်းသည် ရှည်လျားပြီး၊ ခက်ခဲသော လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ကိုယ်တွေ့ သိရှိခဲ့ရပါသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်တွင် နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်ကျော် ကြာခဲ့ပြီးဖြစ်သော (၁၉၇၀) ပြည့်နှစ်များတွင် ကျူးလွန်ခဲ့သည့် ပြစ်မှုများအတွက် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရှိ ခမာနီခုံရုံးတွင် ကျွန်တော် တို့မှ ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ချက် ချနိုင်ခဲ့ပါသည်။

အချိန်မည်မျှပင် ကြာမြင့်ခဲ့သည်ဖြစ်စေ ကျူးလွန်ခံခဲ့ရသူများ၏ တရားမျှတမှုကို လိုလားမှုသည် မယိုင်နဲ့ သွားခဲ့ကြောင်းကို ယင်းနှင့်အခြားအမှုများတွင် ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ သူများသည် ယင်းကဲ့သို့ တူညီသောလိုလားချက်များကို အစဉ်အမြဲ ထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါသည်။ ရှေးဦးစွာ ယင်းတို့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်များကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်မည့် အခွင့်အရေးကိုလိုလားပြီး သူတို့ရင်ဆိုင် ခံစားခဲ့ရသည့် အမှန်တရားကို တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမှု ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်လိုကြသည်။ ဒုတိယအချက်မှာ ကျူးလွန်ခဲ့ သူများ၏ ဆောင်ရွက်မှုများကို ဝိုင်းဝန်းရှုံ့ ချစေလိုပြီး အဓိကတာဝန်ရှိသူများကို အရေးယူပေး စေလိုကြသည်။ ကောင်စီသည် ကျူးလွန်ခဲ့သူများ၏ မျှော်လင့်ချက်များကို အကောင်ထည်ဖော်ရန်အတွက် ဤယန္တရား အား ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြင့် အရေးကြီးသောခြေလှမ်းတစ်ရပ်ကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

သို့ရာတွင် ပို၍အရေးပါသော အကျိုးကျေးဇူးတစ်ရပ်ရှိပါသေးသည်။ ဤယန္တရား ဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်တာဝန်၏ ကာလစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်သည် အကန့်အသတ်မရှိဘဲ မနက်ဖြန်၊ နောင်နှစ် နှင့် အနာဂတ်တို့တွင် ကျူးလွန်သောပြစ်မှုများအထိ ပါဝင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေး၊ အပြစ်မဲ့ပြည်သူများ အကြမ်းဖက်ခံရမှုများ ရပ်တန့်စေရေးနှင့် နိုင်ငံအတွင်းရှိ ပြည်သူအားလုံးမှ တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးအတွက် ဝိုင်းဝန်းကူညီ ဆောင်ရွက်သည်ကို ကောင်စီအဖွဲ့အဝင်နိုင်ငံတိုင်းမှ မြင်လိုကြောင်း ကျွန်တော် ယုံကြည်ပါသည်။ ဤယန္တရားကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်းသည် ထိုရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း ဖြစ်လာစေရန်အတွက် သေးငယ်သော်လည်း အရေးကြီးသည့် ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံးထံ အောက်ပါ အတိုင်း သတိပေးချက် ပေးပို့လျက် ပြစ်မှုများ မကျူးလွန်စေရန် ဟန့်တားလိုက် ခြင်း ဖြစ်သည်။ “ကျွန်တော် တို့ စောင့်ကြည့် နေပါသည်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများက မိမိတို့ကျူးလွန်မှုအတွက် တာဝန်ခံမှုရှိစေရန် သေချာဆောင်ရွက် သွားပါမည်။”

ဤကဲ့သို့ သမိုင်းဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ပေးအပ်ခဲ့သည့်အတွက် ကောင်စီအား ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ဤယန္တရား အား ရှေ့ဆက်ဦးစီးဆောင်ရွက်ဖို့ရန်အတွက် ကျွန်တော့်အား ယုံကြည်စွာတာဝန်ပေးခဲ့သ့ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှုးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

ဤ မြန်မာဘာသာပြန်သည် ကုလသမဂ္ဂက တရား၀င် ဘာသာပြန်ထားခြင်း မဟုတ်ပါ။